member

Present Members for Nakamura-Takase Lab.

Staffs
[Professor] Hiroshi NAKAMURA nakamurahal.ipc.i.u-tokyo.ac.jp
[Associate Professor] Hideki TAKASE takasehidekihal.ipc.i.u-tokyo.ac.jp
[Assistant Professor] Takuya KOJIMA tkojimahal.ipc.i.u-tokyo.ac.jp
[Project Researcher] Shintaro HOSOAI hosoaihal.ipc.i.u-tokyo.ac.jp
[Visiting Researcher] Yosuke UENO uenohal.ipc.i.u-tokyo.ac.jp
[Clerical Assistant] Harumi FUJITA h.fujitahal.ipc.i.u-tokyo.ac.jp
Doctor Course Students
[D3] Hu Siyi huhal.ipc.i.u-tokyo.ac.jp
[D2] Satoshi OKADA okadahal.ipc.i.u-tokyo.ac.jp
[D1] Ryota MIYAGI
[D1] Huilin Li
Master Course Students
[M2] Shijie Xia xiahal.ipc.i.u-tokyo.ac.jp
[M2] Daijiro KOYAMA koyamahal.ipc.i.u-tokyo.ac.jp
[M2] Makoto SAITO saitohal.ipc.i.u-tokyo.ac.jp
[M2] Haruaki TANAKA tanakahal.ipc.i.u-tokyo.ac.jp
[M2] Ken TANASE tanasehal.ipc.i.u-tokyo.ac.jp
[M2] Junyu CHEN chenhal.ipc.i.u-tokyo.ac.jp
[M1] Keiya ITO
[M1] Hisako ITO
[M1] Yuta ONO
[M1] Taku SAITO
[M1] Masaki NAKADA
[M1] Ai NOZAKI


Past Members

Staffs / Visiting Researchers etc...
[1999.3] Choi Byungsoo
[2000.3] Susana Isabel Braga Dias
[2000.3] Masashi KUWAKO
[2000.9] Mart Saarepera
[2001.3] Mohammad Syafrudin
[2001.3] Rafael Kazumiti Morizawa
[2001.3] Katsuki MOTOYAMA
[2001.9] Sungkornsarun Longchupole
[2002.3] Yasuo SAKURAI
[2002.3] Motokazu OZAWA
[2003.3] Euiseok Kim
[2003.9] Wojciech Kodlubowski
[2004.2] Sayuri YAMAGISHI
[2004.3] Hiroshi SAITO
[2004.3] Metehan Ozcan
[2004.9] Gamblin Todd
[2004.9] Gao Wen
[2005.9] Masayuki TSUKISAKA
[2007.3] Kenji OKADA
[2007.10] Keqiu Li
[2008.3] Masaaki KONDO
[2009.3] Kazuto KAMIYAMA
[2009.9] Chihoon Shin
[2010.3] Takashi NANYA
[2010.3] Masashi IMAI
[2010.3] Hiroshi KATO
[2010.3] Setsuko YUGE
[2010.3] James Weston
[2010.3] Toru YAMAGUCHI
[2011.3] Hiroki MATSUTANI
[2011.7] Hiroshi SASAKI
[2011.9] Akiko KABAYAMA
[2012.4] Yumiko KUMAOKA
[2012.9] Akiko SADAHIRO
[2013.6] Mayuko TAKAYAMA
[2014.10] Sara NOGUCH
[2015.2] Shinobu MIWA
[2015.3] Remi MAEHASHI
[2016.9] Takashi NAKADA
[2017.9] Yuan HE
[2018.3] Thang CAO
[2021.3] Masaaki KONNO
(Professor, Keio University)
[2021.3] Yuan HE
[2021.3] Kagari Seki
[2021.3] Yang Qin
[2021.7] Ryuichi SAKAMOTO
(Associate Professor, Tokyo Institute of Technology)
Graduates from Doctor Course
[1999.3] Yoshio KAMEDA
[1999.9] Metehan Ozcan
[2000.3] Masashi IMAI
[2001.9] Motokazu OZAWA
[2002.3] Masayuki TSUKISAKA
[2003.3] Masaaki KONDO
[2003.3] Hiroshi SAITO
[2004.3] Nattha Sretasereekul
[2005.9] Ken-ichi KURATA
[2006.3] Motonobu FUJITA
[2006.9] Kazutoshi WAKABAYASHI
[2007.3] Daisuke KOMURA
[2008.3] Hiroshi SASAKI
[2008.9] Bogdan Tomoyuki Nassu
[2010.3] Takeshi MISHIMA
[2010.3] Roberto Jung Drebes
[2012.9] Seidai TAKEDA
[2014.3] Yuan HE
[2014.3] Toshiya KOMODA
[2016.3] Eishi ARIMA
[2020.3] Shaswot Shresthamali
[2022.3] Yosuke UENO
Graduates from Master Course
[1999.3] Eiji NAKANO
[1999.3] Katsuki MOTOYAMA
[2000.3] Hideki OKAWARA
[2000.3] Eiji BABA
[2000.3] Takahiro FUJIKI
[2000.9] Nattha Sretasereekul
[2001.3] Mitsugu IWAMOTO
[2001.3] Masahiko TOICHI
[2001.3] Nobuki FUKUDA
[2001.3] Ryousuke WATANABE
[2002.3] Takanori ARAI
[2002.3] Haruo ISOMURA
[2002.3] Daishi UTAKA
[2002.3] Taku OHNEDA
[2002.3] Jun SHIBATA
[2002.3] Noriyuki HOSAKA
[2003.3] Shunichi KONNO
[2003.3] Motonobu FUJITA
[2004.3] Takuro HAYASIHDA
[2004.3] Daisuke KOMURA
[2004.3] Shinichi TANAKA
[2005.3] kenji OKADA
[2005.3] Chikaaki KOGURE
[2005.3] Hiroshi SASAKI
[2005.3] Yuya TAJIMA
[2006.3] Masashi ASAI
[2006.3] Miwako AZUMA
[2006.3] Kouichi WATANABE
[2006.3] Ryo WATANABE
[2006.9] Masaki KAWANABE
[2007.3] Yoshimichi IKEDA
[2007.3] Tomohiro FUJII
[2007.3] Akira FUNAE
[2008.3] Kyun-Dong Kim
[2008.3] Kimiyasu SHIINA
[2009.3] Kiyonobu UEHARA
[2009.3] Takatsugu OYA
[2009.3] Kouei TAKADA
[2010.3] Toshiya KOMODA
[2010.3] Noriko TAKAGI
[2010.3] Tomohide NAGAI
[2011.3] Kazunori FUNAHASHI
[2012.3] Satoshi TAKEYASU
[2012.3] Chihiro WATANABE
[2012.3] Kouichi SUMIZAKI
[2012.3] Teruo TANIMOTO
[2013.3] Eishi ARIMA
[2013.3] Naohiro IWASAWA
[2013.3] Kazuya OKAMOTO
[2013.9] Takara INOUE
[2014.3] Sho AITA
[2014.3] Takuya SHIGEMATSU
[2015.3] Yukito TANAKA
[2016.x] Shingo HAYASHI
[2016.3] Hiroyuki YANAGIHASHI
[2016.3] Wei HUANG
[2016.9] Kazuyoshi SHIMODA
[2017.3] Ryo TAKATA
[2018.3] Akihiro TAKANO
[2018.3] Jun ISHII
[2018.3] Yasutaka NAKAYAMA
[2018.3] Yuki TSUJIMARU
[2018.3] Shaswot Shresthamali
[2019.3] Kohei AZUMA
[2019.3] Yosuke UENO
[2019.3] Tianxiong Wu
[2020.3] Ken TOMITA
[2020.3] Hiroki YUKI
[2021.3] Gakuto SHINOHARA
[2021.3] Hiroki OIKAWA
[2021.3] Yuta SUZUKI
[2021.3] Motoki SAKURAI
[2021.3] Toshiki HATANAKA
[2021.3] Kanta FUKUSHIGE
[2021.3] Tomoya YAMASHITA
[2022.3] Yu UEHARA
[2022.3] Satoshi OKADA
[2022.3] Kyousuke KARIYA
[2022.3] Keiichiro TAKASE
[2023.3] Huangrun MAO
[2023.3] Kaito KOKUBU
[2023.3] Yuna TOMIDA
[2023.3] Sota NAKAJIMA
[2023.3] Shion MAEDA
[2023.3] Yusuke YAMASAKI
[2023.3] Toshiki NISHIDANI
Graduates from Undergraduate Course
[1997.3] Hirotaka TAKAHASHI
[1997.3] Eiichirou CHISHIRO
[1997.3] Ryouta MOTOYAMA
[1997.3] Takahiro FUJIKI
[1998.3] Masahiro ITO
[1998.3] Norio KIMURA
[1998.3] Masaru TAKAHASHI
[1998.3] Yoji YAMAMOTO
[1999.3] Susumu ISHIYAMA
[1999.3] Dai SUZUKI
[1999.3] Masahiko TOICHI
[1999.3] Nobuki FUKUDA
[2000.3] Daishi UTAKA
[2000.3] Hiroyuki KADOYA
[2000.3] Kenji TAKAO
[2000.3] Noriyuki HOSAKA
[2001.3] Shunichi KONNO
[2001.3] Takashi MIYAZAKI
[2002.3] Takahiro IWATAKE
[2002.3] Shinichi TANAKA
[2003.3] Shogo INAGAKI
[2003.3] Yusuke SUZUKI
[2003.3] Shigeki TOKUOKA
[2004.3] Masataka IEDA
[2004.3] Ryo WATANABE
[2005.3] Hiroyuki ONODA
[2005.3] Kaisuke NAKAJIMA
[2005.3] Akira FUNAE
[2006.3] Takuya AZUMA
[2006.9] Tomoyuki SATO
[2007.3] Takatsugu OYA
[2008.3] Kentaro KOFUJI
[2008.3] Noriko TAKAGI
[2009.3] Daisuke KAWAKAMI
[2009.3] Masahiro NAKANO
[2009.3] Takehiro NIIKURA
[2009.3] Kazunori FUNAHASHI
[2010.3] Taichi AKASE
[2010.3] Teruo TANIMOTO
[2011.3] Shisei NAKANO
[2011.3] Taishi ISONO
[2011.3] Ryota NISHIZONO
[2012.3] Sho AITA
[2012.3] Shuichi TANAKA
[2012.3] Keisuke YANO
[2013.3] Seki INOUE
[2013.3] Shingo HAYASHI
[2014.3] Takayuki SAKAI
[2014.3] Tomoki HATANAKA
[2014.3] Ryota YONEZAWA
[2015.3] Ken FUJIWARA
[2015.3] Jun TOMII
[2015.3] Hiroaki NAKAJIMA
[2016.3] Kengo KITAKU
[2016.3] Kaduki CHO
[2016.3] Shigeki NARUSHIMA
[2016.3] Hidemasa MARUZAWA
[2017.3] Ryo HAYASHI
[2017.3] Koki KATSUMATA
[2017.3] Takumi OZAWA
[2018.3] Hiroki TAMARU
[2018.3] Naoki MAKISHIMA
[2018.3] Ryosuke KOJIMA
[2018.3] Masakazu TATESHITA
[2019.3] Tomoya NISHIDA
[2019.3] Kentaro FUKAMIZU
[2019.3] Ryoma HAMASAKI
[2019.3] Sho FUTAKAWA
[2020.3] Tokuaki ANAZAWA
[2020.3] Yuriko EZAKI
[2020.3] Ryo YOKOYAMA
[2021.3] Ryota MIMA
[2021.3] Tasuku MIZUNO
[2021.3] Toshiki NISHIDANI
[2022.3] Hiroyuki SATO
[2022.3] Masato NAKAGAWA
[2022.3] Yoichiro HIBARA
[2023.3] Yusuke KANAMORI
[2023.3] Kaito KUTSUNA
[2023.3] Daisuke SASAKI